You are the one

You are the one

No I won't surrender
At any cost
You're something so sweet and tender
From my heart
Yes I've done my evil
I've done my good
Just believe me honey
I won't let go off you

You are the one
And there's no regrets at all
You are the one
And there's no regrets at all

We've had our share of misfortune
We've had our blues
And god is not on our side
Yes it's true
We keep forgetting baby
The others too
There is no one who can take that away
From me and you

You are the one
And there's no regrets at all

You are the one
And there's no regrets at all

 

Jsi jediná

Ne, nechci to vzdát
za žádnou cenu
jsi něco tak sladkého a něžného
Z mého srdce
Ano, dal jsem své zlo
Dal jsem své dobro
jen mi věř miláčku
nechci Tě nechat odejít

Ty jsi jediná
a není tu žádné zklamání z toho všeho
Ty jsi jediná
a není tu žádné zklamání z toho všeho

Měli jsme své podíly na neštěstí
Měli jsme náš smutek
a Bůh není na naší straně
Ano, to je pravda
Stále zapomínáme, baby
ostatní taky
není nikoho, kdo by to mohl odstranit
ze mě a z Tebe

Jsi jediná
a není tu žádné zklamání z toho všeho

jsi jediná
a není tu žádné zklamání z toho všeho