Sweet pandemonium

Sweet pandemonium

Today tomorrow seems so far away
and the wait in vain
So safe in the blinding light of love unchained
in yesterday’s grave

The truth that could set souls free
Is buried within sweet pandemonium
Concealed by disbelief
The riddle stays veiled in sweet pandemonium

Afraid that everything remains unchanged
in this fragile dream
Ashamed of the shattered remains
of promises made

The truth that could set souls free
Is buried within sweet pandemonium
Concealed by disbelief
The riddle stays veiled in sweet pandemonium

Drained by the anger and grief
Fazed by the envy and greed
The secret cries for a release
The lucidity hidden deep in sweet pandemonium

The truth that could set souls free
Is buried within sweet pandemonium
Concealed by disbelief
The riddle stays veiled in sweet pandemonium

The truth that could set souls free
Is buried within sweet pandemonium
Concealed by disbelief
The riddle stays veiled in sweet pandemonium

 

Sladké peklo

Dnes se zdá zítřek tak vzdálený
a čekající v marnosti
Tak bezpečný v krvácejícím světle lásky
odpoutané z řetězů včerejší vážnosti

Pravda, která může osvobodit duše
Je pohřbená ve sladkém pekle
Ukrytá nedůvěrou
Hádanka zůstane nerozluštěna ve sladkém pekle

Plni strachu, že vše bude pozůstatkem
tohoto křehkého snu
Zahanbeni roztříštěnými zbytky
dřívějších slibů

Pravda, která může osvobodit duše
Je pohřbená ve sladkém pekle
Ukrytá nedůvěrou
Hádanka zůstane nerozluštěna ve sladkém pekle

Vysátí zlostí a zármutkem
Stmeleni závistí a nenasytností
Tajemství naříká po uvolnění
Ale osvobození je skryté hluboko ve sladkém pekle

Pravda, která může osvobodit duše
Je pohřbená ve sladkém pekle
Ukrytá nedůvěrou
Hádanka zůstane nerozluštěna ve sladkém pekle

Pravda, která může osvobodit duše
Je pohřbená ve sladkém pekle
Ukrytá nedůvěrou
Hádanka zůstane nerozluštěna ve sladkém pekle