Summer wine

Summer wine

Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things.

I walked in town on silver spurs that jingled to
A song that I had only sang to just a few.
She saw my silver spurs and said, "Let's pass some time,
And I will give to you, summer wine."
Ohh-oh-oh, summer wine.

Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things.
Take off your silver spurs and help me pass the time,
And I will give to you, summer wine.
Ohh-oh-oh, summer wine.

My eyes grew heavy and my lips they could not speak.
I tried to get up but I couldn't find my feet.
She reassured me with an unfamiliar line,
And then she gave to me, more summer wine.
Ohh-oh-oh, summer wine.

Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things.
Take off your silver spurs and help me pass the time,
And I will give to you, summer wine.
Ohh-oh-oh, summer wine.

When I woke up the sun was shining in my eyes.
My silver spurs were gone, my head felt twice its size.
She took my silver spurs, a dollar, and a dime,
And left me cravin' for more summer wine.
Ohh-oh-oh, summer wine.

Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things.
Take off your silver spurs and help me pass the time,
And I will give to you, summer wine.
Ohh-oh-oh, summer wine.

 

Letní víno

Jahody, třešně, a andělův polibek na jaře.
Moje letní víno je skutečně vyrobeno ze všech těchto věcí.

Chodil jsem po městě na stříbrných ostruhách, které cinkaly v
Písni, kterou jsem měl pouze jen několikrát zpívat.
Uviděla mě v mých stříbrných ostruhách a řekla, " Pojďme se na nedlouho projít
A já ti dám, letní víno."
Ohh-oh-oh, letní víno.

Jahody, třešně, a andělův polibek na jaře.
Moje letní víno je skutečně vyrobeno ze všech těchto věcí.
Odlož si svoje stříbrné ostruhy a pomoc mi ukrátit si čas,
A já ti dám, letní víno.
Ohh-oh-oh, letní víno.

Mé oči ztěžkly a moje rty nemohou mluvit.
Pokoušel jsem se vstát, ale nemohl jsem najít svoje nohy.
Ujistila mě způsobem, který jsem neznal
A pak mi dala, další letní víno.
Ohh-oh-oh, letní víno.

Jahody, třešně, a andělův polibek na jaře.
Moje letní víno je skutečně vyrobeno ze všech těchto věcí.
Odlož si svoje stříbrné ostruhy a pomoc mi ukrátit si čas,
A já ti dám, letní víno.
Ohh-oh-oh, letní víno.

Když jsem se vzbudil, slunce mi svítilo do očí.
Moje stříbrné ostruhy byly pryč, moje hlava byla dvakrát větší.
Vzala mi moje stříbrné ostruhy, dolar a šesťák,
A zbyla mi žhavá touha na další letní víno.
Ohh-oh-oh, letní víno.

Jahody, třešně, a andělův polibek na jaře.
Moje letní víno je skutečně vyrobeno ze všech těchto věcí.
Odlož si svoje stříbrné ostruhy a pomoc mi ukrátit si čas,
A já ti dám, letní víno.
Ohh-oh-oh, letní víno.