Stigmata diaboli

Stigmata diaboli

I can't see as I'm facing your pityful lies
Don't have the strength to carry your heavy load of life

I'm your Christ to die on you
I just woke up for hers and you know it as well as I do

I can't see through your eyes, bring your tears on me
I will live the body for your shoulder just have to killing

I'm your Christ to die on you
I just woke up for hers and you know it as well as I do

As well as I do
As well as I do
As well as I do
As well as I do
As well as I do

I'm your Christ to die on you
I just woke up for hers and you know it as well as I do

Oh, so you've come from above
And you say you want to
And I kill myself for your love
I'm killing myself but you want more

I'm your Christ but you want more

 

Ďábelská stigmata

Nemůžu vidět jak čelím Tvým ubohým lžím
Nemám sílu snášet těžké břímě Tvého života

Jsem Tvůj Kristus, abych za Tebe zemřel
Vzbudil jsem se jen pro Tebe a Ty to víš tak dobře jako já

Nemůžu vidět Tvýma očima, přenést Tvé slzy na mě
Budu žít tělem pro Tebe, pro Tvá bedra jsem vraždil

Jsem Tvůj Kristus, abych za Tebe zemřel
Vzbudil jsem se jen pro Tebe a Ty to víš tak dobře jako já

Ach, tak Ty jsi přišla shora
a řekla jsi, že to chceš
a já se zabiju pro Tvou lásku
Zabíjím se, ale Ty chceš víc

Jsem Tvůj Kristus, ale Ty chceš víc