Song or suicide

Song or suicide

Sorrow rebuild me as I step out of the light
Misery me as I say my goodbyes

I heal my wounds with grief
And dream of you
And weep myself alive

 

Píseň nebo sebevražda

Smutek mě předělává, jak vystupuji ze světla
Utrpení mě upevňuje, jak říkám své sbohem

Léčím své rány zármutkem
A sním o Tobě
A oplakávám sám sebe zaživa