Sleepwalking past hope

Sleepwalking past hope

I hid the keys to unlock love's heart
To hold you in my sweetest pain and suffering
Everything's unfair in our lust and war
Redemption beyond right and wrong

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

I unlit the light to embrace the dark
To be near but not to turn into you my darling
Forever we're lost in our souls' storm
Reflections of each other's faults

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

I gave up long ago
Painting love with crimson flow
Ran out of blood and hope
So I paint you no more

My hell begins from the 10th and descends to the circle
Six hundred threescore and six
And from there I crawl beneath Lucifer's claws just for one last kiss

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

 

Beznadějná náměsíčná chůze

Ukryl jsem klíče k otevření srdce lásky,
abych tě udržel ve své nejsladší bolesti a utrpení
Nečestnost všeho v naší touze a válce
Spása za pravdu a zlo

V našich srdcích láska stále sladce mluví s beznadějí
A pokračuje beznadějnou náměsíčnou chůzí
Vše je ztraceno v této válce
A vše, co můžeme dělat, je bědovat a plakat s nejsmutnější písní
Beznadějnou náměsíčnou chůzí

Rozsvítil jsem světlo, abych objal tmu
Být blízko ale nestát se Tebou můj drahoušku
Navždy jsme ztraceni v naší bouři duší
Odrazy vzájemných hříchů

V našich srdcích láska stále sladce mluví s beznadějí
A pokračuje beznadějnou náměsíčnou chůzí
Vše je ztraceno v této válce
A vše, co můžeme dělat, je bědovat a plakat s nejsmutnější písní
Beznadějnou náměsíčnou chůzí

Vzdal jsem se už dávno
Vykreslující lásku karmínovým proudem
Vyčerpal zásobu krve a naděje
Takže Tě nikdy více nenamaluju

Mé peklo začíná od desátého a sestupuje do kruhu
Šest set šedesát šest
A odtamtud se plazím pod drápy Lucifera jen pro jeden poslední polibek

V našich srdcích láska stále sladce mluví s beznadějí
A pokračuje beznadějnou náměsíčnou chůzí
Vše je ztraceno v této válce
A vše, co můžeme dělat, je bědovat a plakat s nejsmutnější písní
Beznadějnou náměsíčnou chůzí