Serpent ride

Serpent ride

I'm on the wings of a dream
Then she arise
Oh she comes to me
Fills me with lies
It was the dark side of the moon
We climb
She sends me a tune
Away through the silverest star lights

I don't want to wake up this time
I'm alive on this serpent ride

In the grace of our love
We writhe in pain
Rather into this solar fog
Where is the rise
The crop of her love taste like wine
I answer her call with a rhyme

That is not dead which can eternal lie
Yet with strange aeons death may die

In your eyes lies the world where I don't wanna go
Said you changed but I don't believe in miracles
Since you conquered my heart will never been apart
One day we'll close our eyes open them again
And discover each other

Sun open up my eyes
She trapped me inside
From her lips close

 

Spirálová jízda

Jsem na křídlech snu
Který nechala vzniknout ona
Ach, ona přišla ke mě
Naplnila mě lží
Byla to tmavá strana Měsíce
Stoupali jsme
Naladila mě
Pryč přes stříbrný svit hvězd

Nechci se teď vzbudit
Jsem živý z této spirálové jízdy

V záři naší lásky
se kroutíme bolestí
přesněji řečeno do toho slunečného temna
kde je spirála
úroda její lásky chutná jako víno
odpovídám rytmicky na její křik

To není mrtvá, která může věčně lhát
Už v nebezpečném ovzduší může zemřít

Ve Tvých očích leží svět, do kterého nechci jít
Řekla jsi, že jsi se změnila, ale já nevěřím v zázraky
Od té doby, cos dobyla mé srdce už nikdy nebude samotné
jednoho dne zavřeme oči a zase je otevřeme
a vzájemně se objevíme

Slunce otvírá mé oči
už mě chytila do pasti
z jejích zavřených rtů