Passion´s killing floor

Passion´s killing floor

Its poetry carved in flesh,
This beautiful hell of ours,
To the deadliest sin we confess,
[tears of joy fill our eyes]
We are safe where disfigured saints
cry out their prophecies of doom.

My heart's a graveyard baby,
And to evil we make love
On our passion's killing floor.
In my arms you won´t sleep safely,
and of lust we are reborn
On our passion's killing floor.

At the first kiss the seeds
of hatred are sown,
Back into darkness we flee,
[to tear our hearts out]
We are safe where all faiths fail,
Alive inside of our tomb.

My heart's a graveyard baby,
And to evil we make love
On our passion's killing floor.
In my arms you won´t sleep safely,
and of lust we are reborn
On our passion's killing floor.

My heart's a graveyard baby,
And to evil we make love
On our passion's killing floor.
In my arms you won´t sleep safely,
and of lust we are reborn
On our passion's killing floor.

(My heart's a graveyard baby)
Ooohhh my heart's a graveyard baby
On our passion's killing floor
(In my arms you won´t sleep safely)
And to evil we make love
On our passion's killing floor
Forever more.
These lies.

 

Zabíjející země vášně

Jeho báseň řezala do masa,
To krásné naše peklo,
K nejsmrtelnějšímu hříchu se přiznáváme,
[slzy radosti plní naše oči]
Jsme v bezpečí tam, kde zohyzdění svatí
Volají svá proroctví zkázy

Mé srdce je hřbitov baby
A se zlem se milujeme
Na naší zabíjející zemi vášně
V mém náručí nebudeš spát bezpečně
A z chtíče jsme znovuzrozeni
Na naší zabíjející zemi vášně

S prvním polibkem jsou zaseta semena nenávisti
Zpět do temnoty prcháme
[vytrhnout naše srdce]
Jsme v bezpečí tam, kde chybí jakákoliv důvěra
Naživu uvnitř našeho hrobu

Mé srdce je hřbitov baby
A se zlem se milujeme
Na naší zabíjející zemi vášně
V mém náručí nebudeš spát bezpečně
A z chtíče jsme znovuzrozeni
Na naší zabíjející zemi vášně

Mé srdce je hřbitov baby
A se zlem se milujeme
Na naší zabíjející zemi vášně
V mém náručí nebudeš spát bezpečně
A z chtíče jsme znovuzrozeni
Na naší zabíjející zemi vášně

(Mé srdce je hřbitov baby)
Ooohhh mé srdce je hřbitov baby
Na naší zabíjející zemi vášně
(V mém náručí nebudeš spát bezpečně)
A se zlem se milujeme
Na naší zabíjející zemi vášně
Navěky.
Ty lži.