Love in cold blood

Love in cold blood

Serpentine love's thighs wrap around me in search for death
Drenched in blood the adored and beloved will give in to'

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery

Love's feline eyes in darkness shine on her web
Demonised with divine insight we draw our last breath

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery

Darling take me home
To the castle made of skulls and bones
Sing me a song to remind me where I belong
In your arms, my love, in cold blood

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery

Darling take me home
To the castle made of skulls and bones
Sing me a song to remind me where I belong
In your arms, my love, in cold blood

 

Láska v chladné krvi

Vinoucí se stehna lásky mě omotala v hledání smrti
Zmáčený krví, do které Tě znudění a milovaní dají

Láska v chladné krvi
Nech mě si loknout sladkého utrpení
Laská v chladné krvi
Vytáhni mě z mého utrpení

Lstivé oči lásky v záři temnoty na její pavučině
Démonizováni předvídaným ponořením nabíráme svůj poslední dech

Láska v chladné krvi
Nech mě si loknout sladkého utrpení
Laská v chladné krvi
Vytáhni mě z mého utrpení

Láska v chladné krvi
Nech mě si loknout sladkého utrpení
Laská v chladné krvi
Vytáhni mě z mého utrpení

Drahoušku, vezmi mě domů
Ke kostelu postavenému z lebek a kostí
Zazpívej mi píseň, která mi připomene, kam patřím
do tvého náručí, má lásko, do chladné krve

Láska v chladné krvi
Nech mě si loknout sladkého utrpení
Laská v chladné krvi
Vytáhni mě z mého utrpení

Láska v chladné krvi
Nech mě si loknout sladkého utrpení
Laská v chladné krvi
Vytáhni mě z mého utrpení

Drahoušku, vezmi mě domů
Ke kostelu postavenému z lebek a kostí
Zazpívej mi píseň, která mi připomene, kam patřím
do tvého náručí, má lásko, do chladné krve