In love and lonely

In love and lonely

In love and lonely
In love and lonely

I'm not with you my baby
Just to see you cry
I'm in love with you
Not the tears in your eyes

I can't remember
The last time you smiled
Oh I know how it feels
I know what it's like

To be in love and lonely
In love and lonely

Don't know what to do my baby
It's not alright
This can't be the end
The time to say goodbye

No I won't walk away that easy
After all this time
Oh you know how it feels
You know what it's like

To be in love and lonely
In love and lonely

Oh you know how it feels
You know what it's like
You know how it is
But you just can't stop crying

In love and lonely
In love and lonely

 

Zamilovaná a osamělá

Zamilovaná a osamělá
Zamilovaná a osamělá

Nejsem s Tebou holka moje
jen proto, abych Tě viděl plakat
Jsem zamilovaný do Tebe
ne do slz ve Tvých očích

Nemůžu si vzpomenout
kdy jsi se naposledy usmála
ach, já vím,jaký to je pocit
vím jaké to je

Být zamilovaný a osamělý
zamilovaný a osamělý

Nevím co dělat holka moje
není to správné
tohle nesmí být konec
čas říci sbohem

Ne, nechci odejít tak snadno
po tom všem
ach, já vím, jaký to je pocit
vím jaké to je

Být zamilovaný a osamělý
zamilovaný a osamělý

Ach, víš jaký to je pocit
Ty víš jaké to je
Ty víš co to je
ale nemůžeš přestat plakat

Zamilovaná a osamělá
zamilovaná a osamělá