I've crossed the oceans of wine to find you

I've crossed the oceans of wine to find you

There was a time when I could breath my life into you
One by one your pale fingers started to move
And I touched your face and all death was erased
And you smiled like an angel falling from heaven
Just to be lift up again

And you kissed my lips with those once cold fingertips
You run me back to life and all things come to an end
We don't have to pretend slowly we fall asleep
And never wake up again

We're so Christ like
We're so lifelike
Then a Christ
We're so alive
We're so lifelike
Then a Christ

In the grace of this love
We rise in pain and death is not far away
And soon we'll sleep and never wake up again

There was a time when I could breath my life into you
And all's been come to an end
We don't have to pretend slowly we fall asleep

We're Christ like
So lifelike
Then a Christ
We're so lifelike
So Christ like
Then a Christ

 

Prošel jsem oceány vína, abych tě našel

Bývala doba, kdy jsem mohl proložit svůj život s tvým
Jeden po druhém se tvé bledé prsty dávaly do pohybu
Dotýkal jsem se tvé tváře a celá smrt byla smazána
Usmívala ses jako anděl, který spadl z nebe
Jen aby byl vyzdvižen zpět

Líbala jsi mé rty tím jedním chladným konečkem prstu
Vtáhla jsi mně zpět do života, ale všechny věci spějí ke konci
Nemáme co předstírat, pomalu usneme
A už se víckrát neprobudíme

Milujeme Krista
Milujeme život
Jako Kristus
Jsme naživu
Milujeme život
Jako Kristus

V půvabu této lásky
Povstáváme v bolesti a smrt není daleko
A brzy usneme a už se víckrát neprobudíme

Bývala doba kdy jsem mohl proložit svůj život s tvým
A všechno dospělo ke konci
Nemáme co předstírat, pomalu usneme

Milujeme Krista
Milujeme život
Jako Kristus
Milujeme život
Milujeme Krista
Jako Kristus