It´s all tears (Drown in this love)

It´s all tears (Drown in this love)

I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love

Open your arms and let me show you what love can be like
It's all tears and it will be 'til the end of your time
Come closer my love
Will you let me tear your heart apart?
Now all hope is gone so drown in this love

I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love

So my love your laughter is finally turning into tears
And you're begging for more though the end is getting near
Come closer my love
I'll violate you in the most sensual way until you drown in this love

I'm waiting for you to drown in my love
So open your arms
I'm waiting for you to open your arms
And drown in this love

 

To jsou všechny slzy (Utop se v mé lásce)

Čekám až se utopíš v mé lásce
Tak otevři svou náruč
Čekám až otevřeš svou náruč
A utopíš se v mé lásce

Otevři svou náruč a nech mně ukázat ti, jaká může být láska
Jsou to všechno slzy a budou než skončí tvůj život
Pojď blíž, má lásko
Necháš mně roztrhat tvé srdce na kusy?
Všechna pomoc je pryč, tak se utop v mé lásce

Čekám až se utopíš v mé lásce
Tak otevři svou náruč
Čekám až otevřeš svou náruč
A utopíš se v mé lásce

Tak, má lásko, tvůj smích se konečně proměnil v slzy
A ty prosíš o další, myslíš, že konec přijde již brzy
Pojď blíž, má lásko
Znásilním tě nejsmyslnějším způsobem, až se utopíš v mé lásce

Čekám až se utopíš v mé lásce
Tak otevři svou náruč
Čekám až otevřeš svou náruč
A utopíš se v mé lásce