Enjoy the silence

Enjoy the silence

Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Painful to me
Pierce right trhough me
Can't you understand
Oh my little girl

All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm

Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasure remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable

All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm

 

Požitek z ticha

Slova jako násilí
ničí ticho
jako výbuchy
v mém malém světě
obtížné pro mě
probodnou mě naskrz
nemůžeš to chápat
ach, má malá dívenko

Vše co jsem kdy hledal
vše co jsem kdy potřeboval
je zde ve Tvém náručí
slova jsou velmi nadbytečná
mohou jen ubližovat

sliby se říkají
aby se porušovaly
pocity jsou intenzivní
slova jsou triviální
rozkoš zůstává
tak dělají bolest
slova jsou nesmyslná
a zapomenutelná

Vše co jsem kdy hledal
vše co jsem kdy potřeboval
je zde ve Tvém náručí
slova jsou velmi nadbytečná
mohou jen ubližovat