(Don´t fear) The reaper

(Don´t fear) The reaper

All our times have come
Here but now they're gone

Seasons don't fear the reaper
Nor do the wind, the sun or the rain
We can be like they are
Come on baby
Don't fear the Reaper
Baby take my hand
Don't fear the Reaper
We'll be able to fly
Don't fear the Reaper
Baby I'm your man...

Valentine is done
Here but now they're gone

Romeo and Juliet
Are together in eternity
Romeo and Juliet
40 000 men and women everyday
Like Romeo and Juliet
40 000 men and women everyday
Redefine happiness
Another 40 000 coming everyday
We can be like they are

Come on baby
Don't fear the Reaper
Baby take my hand
Don't fear the Reaper
We'll be able to fly
Don't fear the Reaper
Baby I'm your man...

Love of two is one
Here but now they're gone

Came the last night of sadness
And it was clear we couldn't go on
Then the door was open and the wind appeared
The candles blew and then disappeared
The curtains flew and then he appeared
Saying don't be afraid

Come on baby
And we had no fear
And we ran to him
Then we started to fly
We looked backward and said goodbye
We had become like they are
We had taken his hand
We had become like they are

Come on baby - Don't fear the reaper

 

(Neměj strach) Ze smrti

Všechen náš čas už je sečten
oni ale teď zemřeli

Roční doby nemají strach ze smrtky
nedělá vítr, slunce nebo déšť
můžeme být jako oni
pojď miláčku
neměj strach ze smrti
baby, vezmi mě za ruku
neměj strach ze smrti
budeme schopni letu
neměj strach ze smrti
baby, jsem Tvůj muž...

Valentýn je tady
oni ale teď zemřeli

Romeo a Julie
jsou spolu na věčnost
Romeo a Julie
40 000 mužů a žen každodenně
jako Romeo a Julie
40 000 mužů a žen každodenně
vymezují štěstí
dalších 40 000 přichází každý den
můžeme být jako oni

Pojď baby
neměj strach ze smrti
baby, vezmi mě za ruku
neměj strach ze smrti
budeme schopni letu
neměj strach ze smrti
baby, jsem Tvůj muž...

Láska dvou je jedna
oni ale ted zemřeli

Nadešla poslední noc smutku
a bylo jasné, že jsme nemohli pokračovat
Protože dveře tehdy byly otevřené a zvedal se vítr
sfoukl svíčky a zase zmizel
záclony poodlétly a se objevila
řekla - nemějte strach

Pojď miláčku
a my neměli strach
a běželi jsme za ní
tehdy jsme vzlétli
ohlédli jsme se zpět a řekli sbohem
začali jsme být stejní jako oni
chytli jsme se jejích rukou
a začali jsme být stejní jako oni

pojď baby - neměj strach ze smrti