Dead lovers´ lane

Dead lovers´ lane

Despair has a face
And all these wounds
remain unhealed
Blessed to kill
and enslaved
are all hearts
around love's will,
Thrilled to start
all over again

Crawl down dead lovers´ lane
The maze of memories stained
and suck the blood right
out of my heart

Fear has a name
Written on unhallowed ground
with dead leaves
Those words never fail to feed the hunger that dreams
Our needs beyond god’s ??

Crawl down dead lovers´ lane
The maze of memories stained
and suck the blood right
out of my heart

Scream out love’s name in vain
Embrace the pain again
And lose yourself alone in the dark
On dead lovers’ lane

Crawl down dead lovers´ lane
The maze of memories stained
and suck the blood right
out of my heart

Scream out love’s name in vain
Embrace the pain again
And lose yourself alone in the dark
and suck the blood right
out of my heart

Dead lovers’ lane

Right out of my heart

Dead lovers’ lane

 

Cesta mrtvých milenců

Beznaděj má tvář
A všechny tyto rány
Zůstávají nezhojeny
Požehnaný zemřít
A zotročena
Jsou celá srdce
Úmyslem lásky
Rozechvělé začít
Vše zase znovu

Plaz se dolů cestou mrtvých milenců
Labyrint vzpomínek se špinil krví
A sál ji přímo
Z mého srdce

Strach má jméno
Napsané na neposvěcené zemi
S mrtvými listy
Tato slova nikdy nedostanou najíst hladu těch snů
Naše potřeby nad boží ??

Plaz se dolů cestou mrtvých milenců
Labyrint vzpomínek se špinil krví
A sál ji přímo
Z mého srdce

Vykřikni jméno lásky nadarmo
Obejmi bolest znovu
A ztrať sama sebe ve tmě
Na cestě mrtvých milenců

Plaz se dolů cestou mrtvých milenců
Labyrint vzpomínek se špinil krví
A sál ji přímo
Z mého srdce

Vykřikni jméno lásky nadarmo
Obejmi bolest znovu
A ztrať sama sebe ve tmě
A saj krev přímo
Z mého srdce

Cesta mrtvých milenců

Přímo z mého srdce

Cesta mrtvých milenců