Cyanide sun

Cyanide sun

Should've known
How hard it's to stop
Tearing me each other apart
Separating souls intwined
In all these labyrinthine lies

I am dead to you, a shadow doomed
My love, forever in the dark
And of all untruths the truest is you
Too close to my heart

This emptiness I’ve made my home
Embracing memories of dreams long gone
One last caress from the corpse of love is all I want
Underneath the cyanide sun

We’ve sailed the seas of grief on a raft built with love tears
Looking for a way to disappear for a moment from our deepest fears

I’ll be drowning you in this river of gloom
Forever in my heart

This emptiness I’ve made my home
Embracing memories of dreams long gone
One last caress from the corpse of love is all I want
Underneath the cyanide sun

Underneath the cyanide sun
(we will bleed, we will bleed)

Underneath the cyanide sun
(in this emptiness I feel at home)

Underneath the cyanide sun

 

Kyanidové slunce

Měli by vědět
Jak těžké je zastavit
Mě rozebírat se navzájem
Oddělující duše omotané
Ve všech těchto spletitých lžích

Jsem pro Tebe mrtvý, stín odsoudil
Mou lásku, navždy ve tmě
A ze všech lží nejpravdivější jsi ty
Tak blízko mému srdci

Tato prázdnota, ze které jsem si udělal domov
Objímá vzpomínky snů, které jsou dávno mrtvé
Jeden poslední polibek od mrtvoly lásky je to,co chci
Pod kyanidovým sluncem

Pluli jsme po mořích smutku na voru postaveném slzami lásky
Hledajíc cestu, jak na chvilku zmizet z našich nejhlubších obav

Budu Tě topit v této řece depresí
Navždy v mém srdci

Tato prázdnota, ze které jsem si udělal domov
Objímá vzpomínky snů, které jsou dávno mrtvé
Jeden poslední polibek od mrtvoly lásky je to,co chci
Pod kyanidovým sluncem

Pod kyanidovým sluncem
(budeme krvácet, budeme krvácet)

Pod kyanidovým sluncem
(v této prázdnotě se cítím doma)

Pod kyanidovým sluncem