Borellus

Borellus

Essential salts of animals may
be so prepared and preserved
that an ingenious man
may have the whole Ark of Noah in his own
study and raise the fine shape of an animal
out of its ashes at his pleasure

Unhappy is he to whom the memories of childhood
bring only fear and sadness
Oh yes lovely
wretched is he who looks back upon lone hours
in vast and dismal chambers
with brown hangings
and maddening rows of antique books
watch them in twilight groves
oh in twilight groves
oh in twilight groves

By method from the essential salts
of humane dust
a philosopher may call up the shape
of any dead ancestor
from the dust where into his body
has been incinerated incinerated incinerated

You're under pressure baby
Christ has returned
he's returning and every new born child
And every new born child

Essential salts of animals may
be so prepared and preserved
that an ingenious man
may have the whole Ark of Noah in his own
study and raise the fine shape of an animal
out of its ashes at his pleasure

You're under pressure baby
Christ has returned
he's returning and every new born child
And every new born child

 

Borellus

Základní zvířecí soli mohou
být tak zpracované a uchovávané
že upřímný člověk
může mít celou Noemovu archu
snahu a povýšení ve vlastnictví některých tvarů zvířat
ven z jejich popela pro jeho potěšení

Je nešťastný ze svých vzpomínek z dětství
přináší jen strach a ubližování
ach, ano úžasné
je ubohý ten, kdo se ohlíží zpět dlouhé hodiny
v ohromných a chmurných komorách
s hnědými závěsy
a šílenými řadami antických knih
sleduje je ve stmívajícím se lesíku
ach, ve stmívajícím se lesíku
ach, ve stmívajícím se lesíku

Metodou ze základních zvířecích solí
z lidského prachu
filosof může pojmenovat tvar
nějakého mrtvého praotce
z prachu do jeho těla
byl zpopelněn zpopelněn zpopelněn

Jsi pod nátlakem, baby
Kristus se vrátil
Vrací se v každém nově narozeném dítěti
a každé nově narozené dítě

Základní zvířecí soli mohou
být tak zpracované a uchovávané
že upřímný člověk
může mít celou Noemovu archu
snahu a povýšení ve vlastnictví některých tvarů zvířat
ven z jejich popela pro jeho potěšení

Jsi pod nátlakem, baby
Kristus se vrátil
Vrací se v každém nově narozeném dítěti
a každé nově narozené dítě