The 9th circle (OST)

The 9th circle (OST)

Is it so hard to believe the hearts are made to be broken
Can't you see that the beauty of love lies in constant times
Don't you want our hearts to be torn wide open
Won't you feel the heaven in our endless cry

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Ever amazed how bright are the flames we are burning in
Ever smiled of the tragedies we have locked deep inside
Aren't you obsessed by our hand was on the verge of beginning
Won't you cherish your fear of life that keeps us alive

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Let me just to be closer
Won't you let me be closer
Just to let us be closer
Oh, my baby
You gotta let it closer
Baby, let me closer
Won't you let it come closer
My darling

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Let me close to your heart
Baby, let me close to your heart
Let me close to your heart
Baby, let me close to your heart

 

9. kolo (OST)

Je tak těžké uvěřit, že naše srdce mají být zlomena
Nevidíš, že krása lásky stále lže?
Nechceš, aby naše rozervaná srdce byla otevřena dokořán?
Nechceš se dotknout nebe v našem ustavičném pláči?

Ach, co nejnepatrněji můžeš zkoušet
Nechat mě co nejblíže
pro tuhle poslední chvíli
nechat mě klesnout do Tvé náruče

Může to být v pořádku
nenech nás vůbec vychladnout
Pro tuhle poslední chvíli
Nech mě blízko Tvého srdce

Stále ohromeni jak jasné jsou plameny, kterými hoříme
Stále usměvaví nad tragédiemi, které jsme uzamčeli hluboko uvnitř
Nejsi posedlá naší zručností, která byla na sklonku našeho počátku?
Nechceš si pěstovat svůj strach ze života, který nás udržuje naživu?

Ach, co nejnepatrněji můžeš zkoušet
Nechat mě co nejblíže
pro tuhle poslední chvíli
nechat mě klesnout do Tvé náruče

Může to být v pořádku
nenech nás vůbec vychladnout
Pro tuhle poslední chvíli
Nech mě blízko Tvého srdce

Jen mě nech blízko
Nechceš mě nechat blízko?
Jen nás nech blízko sebe
ach, má holka
Necháváš mě blízko
baby, nech mě blízko
Nechceš mě nechat přijít blíž?
Můj miláčku

Ach, co nejnepatrněji můžeš zkoušet
Nechat mě co nejblíže
pro tuhle poslední chvíli
nechat mě klesnout do Tvé náruče

Může to být v pořádku
nenech nás vůbec vychladnout
Pro tuhle poslední chvíli
Nech mě blízko Tvého srdce

Nech mě blízko Tvého srdce
baby, nech mě blízko Tvého srdce
nech mě blízko Tvého srdce
baby, nech mě blízko Tvého srdce